Markedsgas m. Prisloft

Prisen på Markedsgas m. Prisloft følger – ligesom Markedsgas – priserne på European Energy Exchange. Markedsgas m. Prisloft har dog, som navnet indikerer, et loft som begrænser hvor meget prisen kan stige. Prisloftet gælder dog kun op til Referenceprisen 8,00 kr./m3 gas ekskl. moms. (10 kr./m3 gas inkl. moms)

Markedsgas m. Prisloft er for de kunder, som ønsker at få udbytte af de generelt lave priser på gas, men som ønsker at sikre sig mod  prisstigninger. Det opleves med jævne mellemrum, at den generelle markedsudvikling medfører betydelige prisstigninger på både kort og længere sigt. Vælger du Markedsgas m. Prisloft, er du sikret mod prisstigninger i den aftalte leveringsperiode, Dog kun op til Referenceprisen.

Prisloft aftaler

Prisloftet gælder så længe den gennemsnitlige spotpris (Day ahead og weekend prisen i Danmark) ikke overstiger Referenceprisen 8,00 kr./m3 gas ekskl. moms. (10 kr./m3 gas inkl. moms) Herefter tillægges differencen mellem Referenceprisen og den gennemsnitlige spotpris til Prisloftet.

Er du interesseret i Markedsgas m. Prisloft?

MARKEDSGAS

Markedsgas følger priserne på den europæiske børs for gashandel, European Energy Exchange. Det betyder, at prisen på Markedsgas følger markedsprisen på gas. Prisen på Markedsgas varierer derfor fra dag til dag. Når vi fastsætter prisen for en måned, sker det på baggrund af et vægtet gennemsnit af dagspriserne i måneden.

Er du interesseret i Markedsgas?

MARKEDSGAS

Markedsgas følger priserne på primært den nordiske børs for gashandel, European Energy Exchange. Det betyder, at prisen på Markedsgas følger markedsprisen på gas. Prisen på Markedsgas varierer derfor fra dag til dag. Når vi fastsætter prisen for en måned, sker det på baggrund af et vægtet gennemsnit af dagspriserne i måneden.

FASTPRIS

Fastpris er for de kunder, for hvem det vigtigste er, at omkostningen til gas er ensartet og kendt i en given periode. Vi tilbyder leveringsaftaler på Fastpris med forskellige aftaleperioder.

Er du interesseret i Fastpris?